Wykluczenie ze świata społecznego

Za plagą dobrowolnego wykluczenia się z więzów rodzinnych stoi rozwój miast w tempie tak wielkim, że z małych wiosek czy miasteczek w przeciągu kilku lat powstają wielomilionowe miasta (przykładem jest Brisbane w Australii). To dzieje się na naszych oczach. Szczególnie ludzie młodzi opuszczają domy swoich rodziców i z nadzieją na lepszy byt migrują, a nawet emigrują, i w końcu osiedlają się w miejskich środowiskach. Nie mają czasu zastanowić nad przyczynami i skutkami tak obranej drogi, bo właściwie nie mają już odwrotu. Tam gdzie jest praca, tam jest życie. A to, że domy wielopokoleniowe są na wyginięciu, nikogo nie dziwi, ba! nawet nikogo to już nie obchodzi.

Dodaj komentarz

Obraz CAPTCHY Odśwież obrazek

© Copyright Klub Sukienka 2008